UAB "Peraltis" su ES parama ruošiasi vienkartinių puodelių eksporto didinimui

2003 m. įkurta UAB „Peraltis“ – vidutinio dydžio itin sparčiai auganti įmonė, kuri užsiima prekyba automatais ir jų atsarginių dalių pardavimais. Taip pat aktyviai teikia prekybos automatų remonto ir nuomos paslaugas. Visa įmonės veikla vykdoma Lietuvoje..

2015 m. gruodžio 18 d. UAB „Peraltis“ pradėjo įgyvendinti projektą „UAB „Peraltis“ modernių technologijų diegimas kuriant gamybinę bei paslaugų bazę“ (Nr. S-03.3.1-LVPA-K-803-01-0047), įgyvendinant pagal 2014-2020 m. ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę “REGIO INVEST LT+”. Europos Sąjungos parama leis užtikrinti įmonės ilgalaikį augimą.

Šio projekto tikslas – padidinti darbo našumą, Kauno laisvoje ekonominėje zonoje (LEZ), įsteigiant unikalų vienakartinių puodelių gamybos bei bandomosios ekspertinės centrą. Šiame centre bus analizuojami konkretaus prekybos automato modelio inžineriniai – technologiniai parametrai ir gauti duomenys bus panaudoti vienakartinių popierinių puodelių fizikinių savybių projektavime ir gamyboje. Be gamybos, šiame centre taip pat bus vykdoma įvairių prekybos automatų, profesionalių ir buitinių kavos aparatų serviso bei remonto darbai.

Įgyvendinus projektą bus pastatytas naujas pastatas, sukurtos aukštos kavilifakcijos darbo vietos ir įsigyta moderni technologinė įranga:

  • Technologinė įranga (puodelių foramvimo įrenginiai ir kirtimo įrenginys);

  • Fleksografinio spausdinimo įrenginys su cilindrais ir keraminiais velenais;

  • Spektrofometras;

  • Popieriaus presas;

  • Kompiuterinė technika su programine įranga ir kt., įrenginius reikalingus inovatyviam bei efektyviam popierinių puodelių procesui vykdyti.

Naujų įrengimų ir centro tikslas – sujungti svarbius gamybinius ir paslaugų teikimo poreikius viename projekte, kurie leis padidinti UAB „Peraltis“ darbo našumą.

Įkuriant modernų vienakartinių puodelių gamybos ir inovatyvių automatinių prekybos sistemų bei kavos automatų aptarnavimo, remonto bei bandomosios ekspretizės centrą, Lietuvos ir užsienio rinkoms siūlys šiuos produktus ir paslaugas:

  1. Vienkartinius puodelius, skirtus automatinėms prekybos sitemoms bei HoReCa;

  2. Prekybos automatų, profesionalių ir buitinių kavos aparatų servisą bei remontą.

Įgyvendinant projektą bus sukurta 21 nauja darbo vieta. Projektas teigiamai prisidės prie Kauno regiono vystymosi.

Bendra projekto vertė – 1.950.128,18 Eur. įmonei skirta 682.544,00 Eur. finansinė parama.
Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2018 m. gruodžio mėn. 18 d.